Malvahemmet

Skyddat boende för flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

 

Maskroshemmen

Maskroshemmen är ett stödboende med tillstånd från IVO med sju platser för flickor och unga kvinnor i åldrarna från 17 till och med 20 år som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.

 

För att vara aktuell för verksamheten ska flickan/den unga kvinnan ha förmåga att bo i ett eget boende med den typ av stöd som tillhandahålls av verksamheten med hjälp av en individuell genomförandeplan.

 

Verksamheten bedrivs i olika fastigheter med två lägenheter i vardera fastighet. I tre av lägenheterna finns det plats för en person i varje lägenhet, barn kan medfölja, i en av lägenheterna ska det bo upp till fyra personer, kollektivlägenheten. I kollektivlägenheten har alla boende ett eget rum. De har gemensamma utrymmena i form av kök, vardagsrum, samtalsrum, allrum, två WC samt ett badrum med dusch och WC. I fastighetens källare finns det även bastu och dusch som de boende kan använda.

 

Maskroshemmen är både en enskild insats men också en utslussverksamhet från Malvahemmet. De flickor/unga kvinnor som tidigare har varit placerade i Malvahemmet har förberetts och får stöd och insatser utifrån sina behov. Vid direktplaceringar görs behovsprövningar och insatserna anpassas utifrån behoven samt vårdplanen. Flickan/den unga kvinnan har tillgång till personal på telefon dygnet runt och hon får stödsamtal med personal samt en egen kontaktperson. Hon stöttas i att skapa goda relationer, få kontakt med vård och myndigheter, hantera sin ekonomi och sitt behov av skydd. Hon har även praktiskt stöd utifrån sina individuella behov. Flickans/kvinnans egna intressen ligger till grund för hennes individuella aktiviteter och hon har även möjlighet att delta i gruppaktiviteter som kan bidra till att stärka hennes självförtroende och relationer. Maskroshemmen hjälper flickorna/kvinnorna med både yttre och inre skydd. Skyddet är praktiskt, psykologiskt och personligt och anpassas efter flickornas/kvinnornas behov.

 

Under tiden i Maskroshemmen förbereds man för ett självständigt liv och får hjälp att söka egen lägenhet.

 

Ring gärna så berättar vi mer

 

072-526 13 00

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse