Malvahemmet

Skyddat boende för flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

 

Malvahemmets medarbetare har olika utbildningar och olika roller i verksamheten.

Socionomer ansvarar för stödsamtal,behandlingspedagog och behandlingsassistenter ansvarar för stöd och omvårdnad, en hälsopedagog ansvarar för hälsoplanering, personal med pedagogisk utbildning hjälper till med eventuell hemundervisning eller stöd i skolarbetet, en kock ansvarar för kök och matlagning.

All personal på Malvahemmet stöttar flickorna i deras dagliga liv och har kunskap gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kris och trauma samt skydd. Samarbete finns med hälso- och sjukvård, BUP, polis, ungdomsmottagning och skola.

 

Erfarenhet finns också avseende;skydd, hedersproblematik, ensamkommande ungdomar, våld i nära relationer, språk, undervisning, psykiatrisk- och somatisk vård, lagstiftning, utredning och insatser inom kommunal socialtjänst.

 

Föreståndaren arbetar heltid i boendet.