Malvahemmet

Skyddat boende för flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

 

Vår målgrupp är flickor och unga kvinnor i åldern 13 t.o.m 17 år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. Flickorna har möjlighet att stanna kvar i HVB-hemmet tills dess de fyller 19 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna kommer inte att överstiga fyra år.

 

För kvinnor i utsluss finns ingen övre åldersgräns.

 

Snart finns möjlighet till placering i kollektivboende samt till lägenhet med stöd av personal.

 

Malvahemmet tar inte emot flickor/kvinnor med uttalad drogproblematik.