Malvahemmet

Skyddat boende för flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

 

På Malvahemmet finns en veckostruktur med gruppträffar, tider för skyddsutredning, tider för individuella samtal, träningspass, tider för studier, pyssel och skapande verkstad. Denna struktur ligger till grund för schemaläggning och planering, men den enskilda flickans behov styr vilka insatser som ges. Vissa insatser erbjuds alla, andra skapas för att möta de individuella behoven.

 

Varje flicka/ung kvinna får en särskilt utsedd kontaktperson som följer henne under placering och utslussning. Kontaktpersonen planerar tillsammans med flickan vistelsen och hjälper till med kontakter och att bygga upp det inre och yttre skyddet. På Malvahemmet får man också individuella stödsamtal av behandlingspersonal, man kan delta i gruppsamtal med teman kring attityder och värderingar och vi arbetar för att öka flickornas självkänsla genom olika aktiviteter gemensamt och individuellt.

 

Resurser och kunskap finns för att använda olika metoder som kan behövas som exempelvis motiverande samtal, ART och miljöterapi. Malvahemmet har ett nära samarbete med skolan och har läxhjälp i boendet. Även praktikplats i kombination med skola kan erbjudas, så också sysselsättning inom verksamheten t.ex med trädgårdsarbete, skapande verksamhet och sömnad. Vi följer upp flickornas hälsa och ser till att behov av tandvård och hälso -och sjukvård tillgodoses.

 

På boendet finns personal med språkkompetens. Vid behov anlitas tolk via telefon.

 

Malvahemmet finns i ett hus med stora lokaler och en stor trädgård. Det finns utrymmen för träning, bastu och kreativitet men också för att titta på film, umgås och koppla av. Det är nära till vatten och därmed fiske, bad och vattensport.Om flickan har egna önskemål på aktiviteter så arbetar vi för att uppfylla dessa.

Målet för oss på Malvahemmet är att är att flickan vid utflytt ska klara ett självständigt liv, ha god hälsa, ett gott skydd, ett bra boende och nätverk samt en en grund för fortsatta studier eller arbete. Utbildning, hälsa och mående är i fokus vilket återspeglas i de aktiviteter boendet erbjuder.