Malvahemmet

Skyddat boende för flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Malvahemmet är ett skyddat boende för flickor från 13 år till 19. Vi tar emot flickor som behöver skydd för att de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) eller riskerar bli eller har blivit gifta mot sin vilja. Flickorna kan bli inskrivna t.o.m. 17 år och kan stanna fram till sin 19 års dag.

 

Utslussning finns till stödboende i kollektivlägenhet eller egen lägenhet samt till familjehem.

 

För kvinnor, 18 år och uppåt, kan vi erbjuda stöd i eget boende.

 

Malvahemmet är beläget i en vacker miljö där återhämtning kan ske under fullskaligt skydd. Vi har tillstånd från IVO och kan ta emot 6 flickor. Vi har ett ålderspann på fyra år.

 

Skyddet på Malvahemmet utgörs av larm, säkra transporter, utbildad personal som finns dygnet runt men också ett inre skydd som personalen hjälper flickan att bygga upp. Kontaktmannaskap finns och finns tillgängligt på lång sikt.

 

På Malvahemmet fokuserar vi på friskfaktorer som utbildning, sysselsättning och hälsa med målet att stärka flickornas egen kraft och förmåga. Genom en strukturerad och förutsägbar vardag skapas trygghet. Enskilda samtal och gruppsamtal ingår i veckoschemat och syftar till att ge stöd och hjälp att finna och behålla nya relationer och att hantera ett liv i skydd. Flickan får i lugn och ro lära sig hantera det hon varit med om. Vi skapar gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid. Vi har utbildad kock som är med och planerar inköp och veckomenyer, vilket erbjuder flickorna mat från olika länder som är anpassad efter de behov som finns. Köket är hemmets hjärta och flickorna medverkar efter egen förmåga och intresse. Personal hjälper till med läxläsning och stöttar och motiverar flickorna i sina studier. Vi gör en individuell planering för hälsa för att tillgodose de behov som finns av vård och tandvård. Relevanta samarbetskontakter finns för att på säkert sätt erhålla behövlig vård .Flickan får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv. Olika aktiviteter erbjuds på boendet och i närområdet utifån flickans intressen.

 

Vi kan stå till tjänst med hämtning, riskbedömningar och stöd i rättsprocessen för såväl flickan som placerande socialtjänst.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

 

Katrin 072-526 13 00 info@malvahemmet.se